Tính toán trên ngày

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

//Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào ngày Ngay. Tính và xuất

//Các số thứ tự ngày, tháng, năm của Ngay.

//Số thứ tự so với ngày đầu năm của Ngay.

//Ngày hôm sau và ngày hôm qua của Ngay.

namespace Tinh_toan_tren_ngay

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            Console.WriteLine(“Chuong trinh tinh toan tren ngay”);

            //Khai báo kiểu ngày Ngay_nhap

            DateTime Ngay_nhap;

            //Khai báo số nguyên Ngay, Thang, Nam

            int Ngay, Thang, Nam;

            //Khai báo số nguyên STT (là số thứ tự so với ngày đầu năm của Ngày nhập)

            int STT;

            //Khai báo kiểu ngày Ngay_hom_sau, Ngay_hom_qua

            DateTime Ngay_hom_sau, Ngay_hom_qua;

            //Nhập liệu cho Ngay_nhap

            Console.Write(“Nhap vao mot ngay (dd/mm/yyyy): “);

            Ngay_nhap = DateTime.Parse(Console.ReadLine());

            //Xử lý tính: Các số thứ tự ngày, tháng, năm của Ngay.

            Ngay = Ngay_nhap.Day;

            Thang = Ngay_nhap.Month;

            Nam = Ngay_nhap.Year;

            //Xử lý tính: Số thứ tự so với ngày đầu năm của Ngay.

            TimeSpan Khoang_cach = Ngay_nhap – new DateTime(Nam, 1, 1);

            STT = Khoang_cach.Days + 1;

            //Xử lý tính: Ngày hôm sau và ngày hôm qua của Ngay.

            Ngay_hom_sau = Ngay_nhap.AddDays(1);

            Ngay_hom_qua = Ngay_nhap.AddDays(-1);

            //Kết xuất: Các số thứ tự ngày, tháng, năm của Ngay.

            String Chuoi = “Ket qua thuc hien cac phep tinh tren ngay ” + Ngay_nhap + “\n”;

            Chuoi += “Ngay: ” + Ngay + “\n”;

            Chuoi += “Thang: ” + Thang + “\n”;

            Chuoi += “Nam: ” + Nam + “\n”;

            //Kết xuất: Số thứ tự so với ngày đầu năm của Ngay.

            Chuoi += “La ngay thu ” + STT + ” cua nam ” + Nam +”\n”;

            //Kết xuất: Ngày hôm sau và ngày hôm qua của Ngay.

            Chuoi += “Ngay hom sau: ” + Ngay_hom_sau.ToShortDateString() + “\n”;

            Chuoi += “Ngay hom qua: ” + Ngay_hom_qua + “\n”;

            Console.Write(Chuoi);

            Console.ReadLine();

        }

    }

}

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s