Tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

//Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào toạ độ điểm M(xM, yM) và

//các hệ số a, b, c của đường thẳng (d) có phương trình ax + by + c = 0.

//Tính và xuất khoảng cách h từ điểm M đến đường thẳng d theo công thức

//h = Trị tuyệt đối (a*xM + b*yM + c)/Căn bậc 2 (a^2 + b^2)

//Tóm tắt yêu cầu:

    //Nhập: 5 số thực xM, yM, a, b, c

    //Xuất: số thực h

    //Quy tắc xử lý:

    //h = Trị tuyệt đối (a*xM + b*yM + c)/Căn bậc 2 (a^2 + b^)

namespace Tinh_khoang_cach_tu_diem_den_duong_thang

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            Console.WriteLine(“Chuong trinh tinh khoang cach tu 1 diem den duong thang”);

            //Khai báo 5 số thực xM, yM, a, b, c

            Double xM, yM, a, b, c;

            //Khai báo số thực h

            Double h;

            //Nhập liệu 5 số thực xM, yM, a, b, c

            Console.WriteLine(“Nhap toa do diem M(xM, yM)”);

            Console.Write(“xM = “);

            xM = Double.Parse(Console.ReadLine());

            Console.Write(“yM = “);

            yM = Double.Parse(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine(“Nhap he so a, b, c cua duong ax + by + c = 0”);

            Console.Write(“a = “);

            a = Double.Parse(Console.ReadLine());

            Console.Write(“b = “);

            b = Double.Parse(Console.ReadLine());

            Console.Write(“c = “);

            c = Double.Parse(Console.ReadLine());

            //Xử lý tính h

            h = Math.Abs(a * xM + b * yM + c) / Math.Sqrt(Math.Pow(a, 2) + Math.Pow(b, 2));

            //Kết xuất h

            String Chuoi = “Khoang cach h = ” + h;

            Console.Write(Chuoi);

            Console.ReadLine();

        }

    }

}

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s