Nhập xuất thông tin học sinh

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

//Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào thông tin của 1 học sinh gồm:

//Họ và tên, giới tính, ngày sinh, Số ngày vắng, điểm trung bình

//Kết xuất thông tin vừa nhập

namespace Thong_tin_hoc_sinh

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            Console.WriteLine(“Chuong trinh nhap xuat thong tin hoc sinh”);

            //Khai báo chuỗi Họ và tên

            String Ho_ten;

            //Khai báo kiểu logic Giới tính

            Boolean Gioi_tinh;

            //Khai báo kiểu ngày Ngày sinh

            DateTime Ngay_sinh;

            //Khai báo số nguyên Số ngày vắng

            int So_ngay_vang;

            //Khai báo số thực điểm trung bình

            Double Diem_trung_binh;

            //Nhập liệu Họ và tên

            Console.Write(“Ho va ten: “);

            Ho_ten = Console.ReadLine();

            //Nhập liệu Giới tính

            Console.Write(“Gioi tinh (True/False): “);

            Gioi_tinh = Boolean.Parse(Console.ReadLine());

            //Nhập liệu Ngày sinh

            Console.Write(“Ngay sinh (dd/mm/yyyy): “);

            Ngay_sinh = DateTime.Parse(Console.ReadLine());

            //Nhập liệu Số ngày vắng

            Console.Write(“So ngay vang: “);

            So_ngay_vang = int.Parse(Console.ReadLine());

            //Nhập liệu Điểm trung bình

            Console.Write(“Diem trung binh: “);

            Diem_trung_binh = Double.Parse(Console.ReadLine());

            //Kết xuất: Họ và tên, giới tính, ngày sinh, Số ngày vắng, điểm trung bình

            String Chuoi = “Thong tin hoc sinh \n”;

            Chuoi += “Ho va ten: ” + Ho_ten + “\n”;

            Chuoi += “Gioi tinh: ” + Gioi_tinh + “\n”;

            Chuoi += “Ngay sinh: ” + Ngay_sinh +”\n”;

            Chuoi += “So ngay vang: ” + So_ngay_vang +”\n”;

            Chuoi += “Diem trung binh: ” + Diem_trung_binh +”\n”;

            Console.Write(Chuoi);

            Console.ReadLine();

        }

    }

}

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s