Tính tích 2 số nguyên

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

//Yêu cầu: Viết chương trình nhập 2 số nguyên m,n.

//Tính và xuất: Số nguyên tích Tich = m * n

namespace Tinh_tich_2_so_nguyen

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            Console.WriteLine(“Chuong trinh tinh tich 2 so nguyen”);

            //Khai báo 2 số nguyên m, n

            int m, n;

            //Khai báo số nguyên tích Tich

            int Tich;

            //Nhập liệu cho m, n

            Console.Write(“So nguyen m: “);

            m = int.Parse(Console.ReadLine());

            Console.Write(“So nguyen n: “);

            n = int.Parse(Console.ReadLine());

            //Xử lý tính Tich = m * n

            Tich = m * n;

            //Kết xuất tích Tich

            String Chuoi = “Tich so la ” + Tich;

            Console.Write(Chuoi);

            Console.ReadLine();

        }

    }

}

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s