Tính kết quả thi của thí sinh

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

//Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào Họ tên, Điểm văn, Điểm toán.

//Tính và xuất: Kết quả Đậu Rớt theo qui tắc

//Nếu tổng điểm >= 10 và không có môn nào dưới 2: Đậu, ngược lại Rớt

namespace Tinh_ket_qua_thi_cua_thi_sinh

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            Console.WriteLine(“Chuong trinh tinh ket qua thi cua thi sinh”);

            //Khai báo chuỗi Họ tên: Ho_ten

            String Ho_ten;

            //Khai báo số thực Điểm Văn: Van

            Double Van;

            //Khai báo số thực Điểm Toán: Toan

            Double Toan;

            //Khai báo số thực Tổng điểm: Tong = Van + Toan

            Double Tong;

            //Khai báo chuỗi: kết quả Kq

            String Kq;

            //Nhập liệu cho Ho_ten, Van, Toan

            Console.Write(“Ho va ten: “);

            Ho_ten = Console.ReadLine();

            Console.Write(“Diem thi mon van: “);

            Van = Double.Parse(Console.ReadLine());

            Console.Write(“Diem thi mon toan: “);

            Toan = Double.Parse(Console.ReadLine());

            //Xử lý tính tổng điểm

            Tong = Van + Toan;

            //Xử lý tính kết quả

            if (Tong >= 10 && Van >= 2 && Toan >= 2)

                Kq = “Dau”;

            else

                Kq = “Rot”;

            //Kết xuất Kết quả

            String Chuoi = “Ket qua thi cua “;

            Chuoi += Ho_ten + ” : ” + Kq;

            Console.Write(Chuoi);

            Console.ReadLine();

        }

    }

}

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s