Tính tuổi nhân viên

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

//Yêu cầu: viết chương trình nhập vào họ tên, ngày sinh của 1 nhân viên.

//Tính và xuất Tuổi nhân viên

namespace Tinh_tuoi_nhan_vien

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            //Khai báo chuỗi Họ tên: Ho_ten (biến nhập)

            String Ho_ten;

            //Khai báo ngày Ngày sinh: Ngay_sinh (biến nhập)

            DateTime Ngay_sinh;

            //Khai báo số nguyên Tuổi: Tuoi (biến xuất)

            int Tuoi;

            //Nhập liệu cho Ho_ten, Ngay_sinh

            Console.WriteLine(“Chuong trinh tinh tuoi nhan vien”);

            Console.Write(“Ho va ten: “);

            Ho_ten = Console.ReadLine();

            Console.Write(“Ngay sinh (dd/mm/yyyy): “);

            Ngay_sinh = DateTime.Parse(Console.ReadLine());

            //Xử lý tính tuổi: Tuoi = Năm hiện hành – năm sinh

            Tuoi = DateTime.Today.Year – Ngay_sinh.Year;

            //Kết xuất tuổi

            String Chuoi = “Nhan vien “;

            Chuoi += Ho_ten + ” duoc ” + Tuoi + ” tuoi”;

            Console.Write(Chuoi);

            Console.ReadLine();

        }

    }

}

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s