Tính căn bậc 2 của số thực x


using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

//Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào số thực x. Tính và xuất

//y = căn bậc 2 của x

namespace Tinh_can_bac_2

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            //Khai báo số thực x (biến nhập)

            Double x;

            //Khai báo số thực y (biến xuất)

            Double y;

            //Nhập liệu cho x

            Console.Write(“x = “);

            string chuoix = Console.ReadLine();

            x = Double.Parse(chuoix);

            //Xử lý tính y = căn bậc 2 của x

            y = Math.Sqrt(x);

            //Kết xuất y

            String chuoi = “y= “;

            chuoi = chuoi + y;

            Console.Write(chuoi);

            Console.ReadLine();

        }

    }

}

Cải tiến nâng cao hơn:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

//Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào số thực x. Tính và xuất

//y = căn bậc 2 của x

namespace Tinh_can_bac_2

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            //Khai báo số thực x (biến nhập)

            Double x;

            //Khai báo số thực y (biến xuất)

            Double y;

            //Nhập liệu cho x

            Console.WriteLine(“Chuong trinh tinh can bac 2 cua so thuc x”);

            Console.Write(“x = “);

            x = Double.Parse(Console.ReadLine());

            //Xử lý tính y = căn bậc 2 của x

            y = Math.Sqrt(x);

            //Kết xuất y

            String chuoi = “y= “;

            chuoi = chuoi + Math.Round(y, 2);

            Console.Write(chuoi);

            Console.ReadLine();

        }

    }

}

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s