Sự hình thành ba tổ chức cộng sản đầu tiên ở nước ta?

Sự ra đời của tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên 6-1925 truyền bá chủ nghĩa Mac-Lênin và Việt Nam đã thu hút được đông đảo các chí sỹ yêu nước tham gia vào hội chính vì sự phát triển mạnh mẽ của hội cả về lực lượng và lý luận đã dẫn đến một số hội viên tiên tiến có xu hướng muốn thành lập Đảng một số khác thì không do đó dẫn đến sự hình thành ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam hơn nữa sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân đòi hỏi cần phải có một chính Đảng lãnh đạo đặc biệt sự phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản (phong trào đấu tranh của công nhân Bason, phong trào vô sản hoá của hội Việt Nam cách mạng thanh niên).

* Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản:

– Cuối tháng 3-1929 Tại số nhà 5D-Hàm Long-Hà Nội một số hội viên tiên tiến của hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Bắc Kỳ đã nhóm họp lập ra chi bộ Đảng đầu tiên ở Việt Nam gồm 7 đồng chí do Trần Văn Cung làm bí thư.

– Mục đích chủ trương tích cực cho việc thành lập Đảng Cộng Sản ở Việt Nam.

– 5-1929 Tại Hội nghị lần thứ nhất của hội Việt Nam cách mạng thanh niên do bất đồng giữa các đại biểu nên không đồng ý. Do đó đoàn đại biểu do Ngô Gia Tự đứng đầu rút về nước.

– 17-6-1929 Tại số nhà 312 Khâm Thiên – Hà Nội các đại biểu ưu tú của các tổ chức cơ sở Đảng ở Miền Bắc đã nhóm họp và quyết định thành lập Động Dương Cộng Sản Đảng thông qua Tuyên ngôn, Điều lệ quyết định xuất bản báo Búa Liềm và cử ra ban chấp hành trung ương Đảng.

– Trước ảnh hưởng của tổ chức Đông Dương Cộng Sản Đảng và phong trào cách mạng lúc bấy giờ một số hội viên tiên tiến ở Bắc Kỳ và Nam Kỳ cũng vạch ra kế hoạch thành lập Đảng.

– 8-1929 An Nam Cộng Sản Đảng ra đời.

– Một số hội viên tiên tiến của Tân Việt cách mạng Đảng đã nhóm họp và ra thông đạt thành lập Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn

– 12-1929 Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn họp hội nghị đầu tiên

* Nhận xét:

– Như vậy trong một thời gian ngắn ở Việt Nam đã xuất hiện 3 tổ chức Cộng Sản Đảng. Sự ra đời của 3 tổ chức này phản ánh xu thế thành lập Đảng là tất yếu của phong trào cách mạng Việt Nam. Các tổ chức này đã nhanh chóng gây dựng cơ sở ở nhiều địa phương và trực tiếp tổ chức lãnh đạo phong trào đấu tranh của quần chúng góp phần cho phong trào công nhân với phong trào nông dân chống thuế, phong trào bãi khoá của học sinh, bãi thị của tiểu thương… Vì vậy làm cho làn sóng đấu tranh dân tộc dân chủ phát triển. Tuy nhiên sự tồn tại của 3 tổ chức này và hoạt dộng biệt lập của nó đã dẫn tới sự chia rẽ lớn của phong trào cách mạng Việt Nam do đó yêu cầu thành lập Đảng trở nên bức thiết hơn bao giờ hết.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s