Nội dung và ý nghĩa của chỉ thị: “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”

Cuộc chiến tranh thế giới thứ II đang đi vào giai đoạn kết thúc, phát xít Đức thua ở châu Âu, Nhật thua ở Thái Bình Dương. Ở Đông Dương mâu thuẫn Nhật Pháp lên tới đỉnh điểm dẫn đến ngày 9-3 Nhật đảo chính Pháp. Trước tình hình đó, ngay đêm ngày 9-3-1945 hội nghị mở rộng của ban thường vụ Đảng họp ở Từ Sơn – Bắc Ninh do đồng chí Trường Chinh chủ trì đánh giá tình hình và đề ta chủ trương mới thông qua bản chỉ thị 12-3 bao gồm những nội dung sau:

– Kẻ thù cụ thể và duy nhất trước mắt của nhân dân Đông Dương là phát xít Nhật từ đó đề ra khẩu hiệu đánh đuổi phát xít Nhật thay cho đánh đuổi phát xít Pháp Nhật từ đó đưa ra khẩu hiệu thành lập chính quyền cách mạng Đông Dương.

– Hội nghị xác định đây là thời kỳ tiền khởi nghĩa. Từ đó chủ trương phát động phong trào kháng chiến cứu nước mạnh mẽ từ đó phát động toàn dân kháng chiến

– Hội nghị quyết định thay đổi mọi hình thức tuyên truyền cổ động tổ chức và đấu tranh cho thời kỳ mới thời kỳ tiền khởi nghĩa nhằm động viên và tập dượt quần chúng tiến lên khởi nghĩa giành chính quyền.

– Hội nghị nhận định phương châm đấu tranh lúc này là phát động chiến tranh du kích giải phóng từng vùng mở rộng căn cứ địa cách mạng để chủ động đánh Nhật và sẵn sàng chuyển sang tổng khởi nghĩa khi có điều kiện.

– Hội nghị nhận định hoàn cảnh thuận lợi để tiến hành tổng khởi nghĩa.

* Ý nghĩa:

– Thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt kiên quyết kịp thời nhạy bén của Đảng trong hoàn cảnh lịch sử mới.

– Là kim chỉ nam cho mọi hành động của các cơ sở Đảng và quần chúng nhân dân trong cao trào kháng Nhật cứu nước.

-Là văn kiện có ý nghĩa chỉ đạo cụ thể thúc đẩy tình thế cách mạng chín muồi góp phần thắng lợi của cách mạng tháng 8-1945.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s