Chủ trương chiến lược mới của Đảng thời kỳ 1939-1945?

Chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ với sự kiện Đức tấn công Ba Lan (1-9-1939), sau đó lan rộng ra khắp châu Âu, châu, Phi, châu Á. Tháng 4-1940 Đức tấn công Pháp, Pháp nhanh chóng rơi vào tay của phát xít Đức. Chính phủ phản động Pêtanh lên nắm quyền thi hành tất cả các chính sách trước đây kể cả ở chính quốc vào thuộc địa. Tháng 9-1940 hiệp ước tay ba giữa Đức-Ý-Nhật đượcký kết hình thành nên trục phát xít Berlin-Tokyo-Rome. Ở Đông Dương phát xít Nhật mở rộng xâm chiếm châu Á, phát xít Nhật đã tiến sát vào biên giới Việt Trung chuẩn bị xâm chiếm Đông Dương. Thực dân Pháp thực hiện chính sách cai trị thời chiến mặt khác thoả hiệp với Nhật mở cửa cho Nhật tiến vào Đông Dương. Ngày 22-9-1940 phát xít Nhật chính thức nhảy vào Đông Dương, Pháp đầu hàng Nhật, nhân dân Đông Dương chịu áp bức của hai tầng lớp Nhật, Pháp nên mâu thuẫn ngày càng gay gắt. Trước tình hình đó Đảng đã đề ra tình hình chiến lược mới giai đoạn 1939-1945 thể hiện qua ba hội nghị trung ương lần thứ VI, VII, VIII của Đảng.

a. Hội nghị trung ương Đảng toàn quốc lần thứ 6 (11-1939)

– Tổ chức tháng 11-1939 tại Bà Điểm-Hoóc Môn- Gia Định do đồng chí Nguyễn Văn Cừ chủ trì

Nội dung:

– Hội nghị nhận định tình hình Đông Dương và thế giới trên cơ sở đó xác định dự báo Nhật vào Đông Dương và Pháp sẽ đầu hàng Nhật.

– Mâu thuẫn chủ yếu và gay gắt nhất ở Đông Dương lúc này là mâu thuẫn giữa đế quốc Pháp và các dân tộc Đông Dương.

– Nhấn mạnh nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu.

– Hội nghị chủ trương tạm gác khẩu hiệu “Tịch thu ruộng đất của đế quốc và phong kiến” chỉ tịch thu ruộng đất của đế quốc phong kiến phản động chia cho dân cày nghèo, thực hiện giảm tô giảm tức chống cho vay nặng lãi.

– Ban chấp hành thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương để quy tụ đông đảo lực lượng cách mạng vào trong mặt trận nhằm đấu tranh đạt mục tiêu chung là giành độc lập

Phương pháp cách mạng:

– Hội nghị bàn đến việc chuẩn bị lực lượng cho khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền

– Hội nghị quyết định chuyển sinh hoạt của Đảng về nông thôn, củng cố xây dựng tổ chức Đảng chống bệnh tả khuynh

Ý nghĩa:

– Mở đầu cho quá trình chuẩn hướng chiến lược cách mạng của Đảng đánh dấu sự trưởng thành của Đảng trong việc cụ thể hoá đề ra trong cương lĩnh tháng 2-1930

b. Hội nghị trung ương 7 (11-1940) diễn ra vào tháng 11-1940 tại Đình Bảng-Bắc Ninh

Nội dung của hội nghị:

– Khẳng định chủ trương của hội nghị trung ương 6 là hoàn toàn đúng đắn

– Quyết định duy trì củng cố lực lượng du kích Bắc Sơn đồng thời đình chỉ cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ

– Hội nghị nhấn mạnh vấn đề khởi nghĩa vũ trang quá trình giành chính quyền coi đây là nội dung trung tâm từ đó đề ra nhiệm vụ phải khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền

– Hội nghị xác định kẻ thù của nhân dân Đông Dương là phát xít Nhật-Pháp

– Ngày 13-1-1941 cuộc binh biến Đô Lương do đội Cung dẫn đầu nổ ra

c. Hội nghị ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941)

Cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 diễn ra ác liệt, Đức tiến công Liên Xô, phát xít Nhật mở rộng phạm vi xâm chiếm ra Đông Nam Á-Thái Bình Dương.Trong nước, nhân dân Việt Nam bị áp bức bóc lột nặng nề có mối căm thù sâu sắc đối với bè lũ Nhật Pháp và bọn tay sai đồng thời nổ ra liên tiếp 3 cuộc đấu tranh vũ trang.. thể hiện tinh thần đấu tranh anh dũng của nhân dân ta. Ngày 28-1-1941 Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài Nguyễn Ái Quốc về Bắc Pó-Hà Quảng-Cao Bằng

* Hội nghị trung ương 8:

– Thời gian tiến hành ngày 10 đến 19-5-1941 tại Bắc Pó-Hà Quảng-Cao Bằng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc đại diện cho Quốc tế Cộng Sản chủ trì.

Nội dung:

– Phân tích diễn biến tình hình trong nước và thế giới từ đó đặt ra mâu thuẫn cấp bách cần giải quyết đó là mâu thuẫn giữa nhân dân ta và đế quốc phát xít Pháp Nhật.

– Hội nghị tán thành chủ trương chuyển hướng chiến lược của Đảng trong 2 hội nghị trung ương 6 và hội nghị trung ương 7.

– Hội nghị xác định đăt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Quyền lợi của bộ phận giai cấp đặt dưới sự sinh tử tồn vong của dân tộc. Trong lúc này nếu không đòi tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lợi giai cấp đến ngà vạn năm cũng không đạt được.

– Để tập trung lực lượng chống đế quốc hội nghị tiếp tục gác cách mạng ruộng đất chỉ tịch thu ruộng đất của Việt gian chia cho dân nghèo, thực hiện giảm tô, giảm tức chia lại ruộng công tiến đến dân cày có ruộng.

– Hội nghị trung ương 8 chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong từng nước Đông Dương trên cơ sở tôn trọng quyền dân tộc tự quyết từ đó ở Việt Nam thành lập Việt Nam độc lập Đồng Minh gọi tắt là Việt Minh. Hội bao gồm hội cứu quốc, các tổ chức trong mặt trận Việt Minh đều có tên là Cứu quốc.

– Hội nghị chủ trương khởi nghĩa vũ trang, hội nghị khẳng định cách mạng Đông Dương kết thúc bằng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

– Hình thức khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

– Hội nghị bầu ban chấp hành trung ương do đồng chí Trường Chinh làm tổng bí thư. Ban thường vụ gồm có: Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt.

– Chủ trương xây dựng Đảng gấp rút đào tạo cán bộ chuyên môn

* Tóm lại: chủ trương chuyển hướng chiến lược của Đảng được thể hiện:

– Đảng rút về hoạt động bí mật ở nông thôn

– Xác định kẻ thù của đất nước ta qua từng giai đoạn

– Đảng đã xác định được lực lượng cách mạng là toàn thể dân tộc Việt Nam

– Đảng đã thành lập được các mặt trận khác nhau nhằm tập hơp lực lượng quần chúng

– Đề xuất biện pháp giải quyết vấn đề riêng của toàn thể dân tộc được đề cập tới tại hội nghị trung ương VIII

– Chuyển hình thức đấu tranh chính trị sang khởi nghĩa vũ trang, khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Ý nghĩa:

– Phản ánh sự nhạy bén của Đảng trước tình hình mới có nhiều thay đổi

– Kế thừa và phát huy cương lĩnh của Hồ Chí Minh

– Hội nghị phát triển hoàn chỉnh chủ trương của hội nghị trung ương 6 và 7 đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

– Chuyển hướng mới đề ra quyền tự giải quyết dân tộc

– Như vậy từ hội nghị 6 đến 8 Đảng ta dần hoàn thiện quá trình chuyển hướng chiến lược nhằm mục tiêu độc lập dân tộc, đây là chủ trương đúng đắn trong tình hình mới.

– Nhiệm vụ giải phóng dân tộc và tập hợp quần chúng, phương pháp cách mạng từ khởi nghĩa vũ trang và đã đề ra được quyền dân tộc tự quyết.

– Sự chuyển hướng chiến lược cách mạng của Đảng trong giai đoạn mới là hoàn toàn đúng đắn và đã dẫn đến thắng lợi của cách mạng tháng 8-1945.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s