Đo pH âm đạo

Đo pH âm đạo:

- Trong điều kiện bình thường môi trường âm đạo có tính axit, pH âm đạo xung quanh ngày phóng noãn là 4,2; trước và sau hành kinh pH từ 4,8 đến 5,2; trong những ngày hành kinh âm đạo có pH là 5,4. Ở phụ nữ có kinh nguyệt bình thường nếu pH trên 5,5 phải nghĩ tới viêm âm đạo (có thể do Trichomonas).

- Người ta có thể sử dụng giấy quỳ để đo pH âm đạo.

About these ads

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s